کویر نهبندان میهمان گردشگران خارجی و داخلی
۰۷:۵۵
منبع: صدا و سیما
این کویر به عنوان اولین اثر طبیعی ایران سال 95 در چهلمین اجلاس میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.