مشکل طرح ناتمام فازهای 7، 3 و 1 شهر جدید هشتگرد
۰۷:۳۰
منبع: صدا و سیما
پیگیری امروز مربوط به طرح ناتمام و مشکلات ایجاد شده برای راه ارتباطی فازهای 7، 3 و 1 شهر جدید هشتگرد است.