دادستان کل آمریکا درغگو است
۰۶:۴۵
منبع: صدا و سیما
نانسی پلوسی: سعی کردم بین تفکیک قوا در قانون اساسی احترام بگذارم اما نمی‌توانستم ببینم دادستان کل به کنگره و در مقیاس بزرگ‌تر به مردم آمریکا دروغ بگوید.