آلمان؛ توقیف 120 خودرو که در حال مسابقه دادن در جاده بودند
۰۴:۵۵
منبع: صدا و سیما