حال و هوای بازار مسکن همانند خودرو آشفته است
۱۴:۵۱
منبع: مهر
حال و هوای این روزهای بازار مسکن خوب نیست. در پی افزایش استفاده مردم از سایت‌های مجازی برای خرید و فروش مسکن و عدم نظارت بر این‌گونه فضاها، وضعیت قیمت‌ها را بسیار آشفته کرده.