دایی: مدبر؟ من سردار غفور می‌شناسم/ خبر اخراجم مثل پلنگ‌صورتی در زیرنویس شبکه خبر می‌رود! +tdgl
۱۴:۳۱
منبع: فارس