توضیحاتی درباره هزینه مهمان ویژه نمایشگاه کتاب و زمان رویداد بعدی + فیلم
۱۳:۱۸
منبع: فارس