وزیر کشور: هنوز قیمت و زمان اجرای گرانی بنزین نهایی نشده است
۱۱:۲۹
منبع: مهر
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در رابطه با افزایش نرخ بنزین بیان کرد: هنوز قیمت و زمان اجرای گرانی بنزین نهایی نشده است. مردم به شایعات توجه نکنند.