چرا در قدیم ایران را مرکز دنیا میدانستند؟ + فیلم
۰۰:۱۱
منبع: باشگاه خبرنگاران
ایران کهن‌ترین مرکز فرهنگ و تمدن در جهان است و این را تمامی مورخان صاحب نام تایید می‌کنند.