معیارهای شما برای ازدواج چیست؟ +فیلم
۲۰:۴۵
منبع: فردا
ازدواج نیازمند شرایط و امکاناتی است که باید فراهم باشد تا به بهترین شکل ممکن انجام شود.