فیلم/ حق‌الوکاله عجیب پرونده سکه ثامن!
۱۸:۰۲
منبع: جهان
رسول کوهپایه زاده، وکیل پرونده سکه ثامن حق‌الوکاله پرونده میلیاردی را کمک به موسسات خیریه و آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و قرائت فاتحه برای پدرش قرار داد.