آیا ادعای برادر دیپلمات شهید حادثه منا درست بود؟
۰۸:۵۷
منبع: مهر
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت ادعای پذیرش مسئولیت فاجعه منا از سوی ایران را تکذیب کرد.