برپایی نمایشگاه معرفی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان در زاهدان
۲۳:۱۸
منبع: صدا و سیما
نمایشگاه معرفی توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط استان در زاهدان برپا شد.