گزارش تمرین تیم امید؛ تذکر مجیدی به بازیکنان و موافقت ساکت با حضور رسانه‌ها در دیدار تدارکاتی
۲۰:۲۲
منبع: فارس