داستان تکراری و غم‌انگیز هر بهار و تابستان
۰۰:۲۶
منبع: مهر
هر ساله صدها نفر از هموطنان که برای گذراندن تعطیلات تابستان و تفریح به دریا میروند، به یکی از بدترین اشکال مرگ که همان غرق‌شدگی است، گرفتار شده، خاطره‌ای تلخ در جان بازماندگان میگذارند.